Přihlášení
Přes email
E-mail
Heslo

Ještě nemáte Registraci? Přicházíte o spoustu výhod.

Registrovat se
0
Kategorie produktu
Máte dotaz? 773 939 727 (Po-Pá 8-16 hod.)
CZK
Zvolte měnu
CZK
EUR
Nakupte za 2 000 Kč a budete mít dopravu zdarma
Počet:
0 ks
Cena:
0 Kč
V nákupním košíku Nic nemáte.

Mrkněte na aktuální kolekci nebo se nechte inspirovat nejnovějšími outfity.

Ochrana osobních údajů - registrace

Tímto dokumentem plníme informační povinnost v souladu s čl. 13 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – dále jen „Obecné nařízení“) = INFORMACE O TOM, JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím a zásadně s nimi neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost:

Věcičky pro malé lidičky, s.r.o.

sídlo Semtínská 56, 53353 Pardubice

IČO 28802888

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28222

(dále jen „Správce“)

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: Věcičky pro malé lidičky, s.r.o., Palackého 1931/202, 53002 Pardubice

adresa elektronické pošty: zeptejtese@vecicky.cz

telefonní kontakt: 773939727

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

V případě registrace na e-shopu www.vecicky.cz se jedná o tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení

Doba uložení Vašich osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Správcem uloženy, je 5 let od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.
 • právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.
 • právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.
 • právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci.
 • právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z Vámi registrované emailové adresy (emailové adresy uvedené v objednávkovém formuláři).

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky zpracování.

Všechny údaje, které zpracováváme pro účely Vašeho nákupu našeho zboží, jsou zpracovávány výhradně na území Evropské unie, nebudou předány do třetí země mimo území Evropské unie. Údaje, které zpracováváme pro účely přímého marketingu, budou zpracovávány mimo území Evropské unie, a to konkrétně v USA (prostřednictvím společnosti The Rocket Science Group, LLC = MailChimp).

Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje, které zpracováváme jako Správce, můžeme zpřístupňovat výhradně vlastním zaměstnancům a dále zpracovatelům, kteří vykonávají služby správy informačních technologií nutných k provozu naší výpočetní techniky a provozu webových stránek, případně marketingové služby pro správce:

 • Hi-Tech Services, spol. s r.o., Hlinky 138/27, 603 00 Brno, IČO 25507605
 • 3IT úspěšný eshop s.r.o., Studentská 17, 708 00 Ostrava, IČO 28659163
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – (MailChimp)
 • Heureka Shopping s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382
 • případně v budoucnu další noví obchodní partneři zajišťující tyto služby pro Správce

Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě plnění zpracovatelské smlouvy, dohody o zpracování dat (data processing agreement) uzavřené s námi v postavení Správce, v této smlouvě se zpracovatelé zavazují k dodržování ochrany Vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a technické i organizační schopnosti toto zabezpečit v odpovídajícím rozsahu.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Naši zaměstnanci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o našich bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

Používání souborů cookies

Snažíme se, aby naši zákazníci od nás získávali vždy pouze to nejlepší zboží, služby a informace a proto ke správné personalizaci nabídek a analýze návštěvnosti využíváme anonymních dat tzv. soubory cookies.

Proč mají maminky tak rády věcičky little things?

Zboží vždy vyrábíme z kvalitních, odolných a příjemných materiálů.
100% zboží máme skladem.
Navrženo a vyrobeno v České republice.
Funkční softshellové a outdoorové oblečení pro děti.

buďte první, kdo ví o nových kolekcích, akcích a slevách

Zadejte svůj e-mail
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.